Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu w dniach 6 i 7 lutego przeprowadziło zbiórkę do puszki, której celem było zebranie ofiar pieniężnych przeznaczonych na leczenie i rehabilitację Patryka Radwańskiego cierpiącego na SMA1. Datki zbierane były do zaplombowanej puszki, a przy jej otwieraniu obecne były cztery osoby, które po przeliczeniu zawartości sporządziły odpowiedni protokół.

Suma zebranych środków pieniężnych wyniosła 729,06 zł.

Również w piątek 7 lutego odbył się „Kiermasz z sercem”, z którego dochód decyzją SU i SKW również został przeznaczony na wsparcie małego Patryka – przekazana kwota z kiermaszu, to 300 zł.