Z głębokim smutkiem żegnamy  Marię Kłos

wieloletniego pedagoga,
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Miliczu
w latach 1980-1986
Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia
-dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy
Zespołu Szkół im.T. Kościuszki w Miliczu