logo„Diagnoza kompetencji uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych”

Drogi Uczniu!

Ankieta, o której wypełnienie zwracamy się jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celu zbadania sposobu korzystania i dostępności do mediów społecznościowych. Chcielibyśmy wiedzieć, na ile jest to powszechne oraz czy uczniowie znają sposoby zabezpieczeń prywatności, własnego wizerunku oraz wiedzą o zagrożeniach i niebezpieczeństwach przy korzystaniu.
Prosimy o przemyślane i szczere odpowiedzi.

Zespół ds. ewaluacji1. Czy posiadasz prywatne konto użytkownika na następujących portalach społecznościowych?

TAK NIE
Facebook
Twitter
Instagram
Snapchat
Viber

2. Jak często korzystasz z zaznaczonych przez siebie w pytaniu powyżej portali?

codziennie kilka razy w tygodniu raz w tygodniu lub rzadziej
Facebook
Twitter
Instagram
Snapchat
Viber

3. Jakie treści i jak często umieszczasz na portalach społecznościowych?

często rzadko nigdy nie znam
tego pojęcia
zdjęcia własne
zdjęcia znajomych, innych osób
komentarze oraz polubienia
nagrania video, audio
linki

4. Jak oceniasz własne kompetencje komputerowe?

5. Jak oceniasz własne kompetencje komputerowe w zakresie:

wysoko średnio nisko
wyszukiwania informacji
oceny rzetelności informacji
krytycznego i refleksyjnego wykorzystania internetu
czytania i interpretacji tekstu elektronicznego

6. Jak oceniasz kompetencje komputerowe Twoich nauczycieli w zakresie:

wysoko średnio nisko
wyszukiwania informacji
oceny rzetelności informacji
krytycznego i refleksyjnego wykorzystania internetu
czytania i interpretacji tekstu elektronicznego

7. Czy znasz zagadnienia dotyczące kwestii praw autorskich w internecie?8. Czy przestrzegasz Prawa Autorskiego korzystając z zasobów Internetu?9. Czy korzystając z komunikacji elektronicznej lub Internetu miałaś/miałeś do czynienia z następującymi zjawiskami?

często rzadko nigdy nie znam
tego pojęcia
przemoc
treści promujące zachowania destrukcyjne
seksting
grooming
łańcuszki szczęścia

10. Czy i jak często napotykasz następujące formy cyberprzemocy?

często rzadko nigdy nie znam
tego pojęcia
nagrywanie, rozpowszechnianie treści
ośmieszających inne osoby
wulgarne, poniżające treści w komunikacji
internetowej
wulgarne komentarze, tzw. hejt
podszywanie się za kogoś w Internecie
włamania na konta internetowe
wykluczenie z grona znajomych

11. Co rozumiesz przez pojęcie „bezpieczeństwo w Internecie” i jak to rozumiesz?

12. Czy korzystając z Internetu, w tym z serwisów społecznościowych, podajesz swoje prawdziwe dane osobowe?13. Zaznacz z których form komunikacji oraz wypowiedzi, korzystasz w świecie wirtualnym?

blog
fora internetowe
grupy dyskusyjne
portale społecznościowe
komunikatory internetowe

14. Czy wiesz w jaki sposób można chronić swoje dane osobowe w Internecie?


15. Czy jesteś zainteresowana/y podniesieniem swoich kompetencji w zakresie bezpieczeństwa internetowego?
16. Co chciałbyś wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci?

17. Czy według Ciebie uczniowie naszej szkoły mają wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby skutecznie bronić się przed zjawiskiem cyberprzemocy?
18. Czy chciałbyś uczestniczyć w zajęciach dotyczących następujących kwestii:

TAK NIE
Cyberprzemoc
Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych
Prawo autorskie
Ochrona danych osobowych

19. Czy w zeszłym lub obecnym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły podczas zajęć komputerowych poruszali następujące kwestie:

TAK NIE
Cyberprzemoc
Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych
Prawo autorskie
Ochrona danych osobowych

20. Czy w zeszłym lub obecnym roku szkolnym Twój Wychowawca podczas zajęć wychowawczych poruszał następujące kwestie:

TAK NIE
Cyberprzemoc
Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych
Prawo autorskie
Ochrona danych osobowych

21. Jak często korzystasz z:

codziennie kilka razy w tygodniu raz w tygodniu lub rzadziej
Komputera
Internetu
Portali społecznościowych
Komunikatorów internetowych
Gier on-line

22. Jakie urządzenia wykorzystujesz do:

komputer tablet telefon
Pracy
Nauki
Rozrywki
Portali społecznościowych
Komunikacji internetowej
Gier on-line

23. Czy Twoi rodzice interesują się tym do czego wykorzystujesz komputer i Internet?24. Czy Twoi rodzice interesują się tym do czego wykorzystujesz komputer i Internet?