logo Diagnoza kompetencji nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych

1. Czy posiadasz prywatne konto użytkownika na następujących portalach społecznościowych?

TAK NIE
Facebook
Twitter
Instagram
Snapchat
Viber

2. Jak często korzystasz z zaznaczonych przez siebie w pytaniu powyżej portali?

codziennie kilka razy w tygodniu raz w tygodniu lub rzadziej
Facebook
Twitter
Instagram
Snapchat
Viber

3. Jak oceniasz własne kompetencje komputerowe?

4. Jak oceniasz własne kompetencje komputerowe w zakresie:

wysoko średnio nisko
wyszukiwania informacji
oceny rzetelności informacji
krytycznego i refleksyjnego wykorzystania internetu
czytania i interpretacji tekstu elektronicznego

5. Jak oceniasz kompetencje komputerowe uczniów w zakresie:

wysoko średnio nisko
wyszukiwania informacji
oceny rzetelności informacji
krytycznego i refleksyjnego wykorzystania internetu
czytania i interpretacji tekstu elektronicznego

6. Czy znasz zagadnienia dotyczące kwestii praw autorskich w internecie?7. Czy przestrzegasz Prawa Autorskiego korzystając z zasobów Internetu?8. Czy korzystając z komunikacji elektronicznej lub Internetu miałaś/miałeś do czynienia z następującymi zjawiskami?

często rzadko nigdy nie znam
tego pojęcia
przemoc
treści promujące zachowania destrukcyjne
seksting
grooming
łańcuszki szczęścia

9. Czy i jak często napotykasz następujące formy cyberprzemocy?

często rzadko nigdy nie znam
tego pojęcia
nagrywanie, rozpowszechnianie treści
ośmieszających inne osoby
wulgarne, poniżające treści w komunikacji
internetowej
wulgarne komentarze, tzw. hejt
podszywanie się za kogoś w Internecie
włamania na konta internetowe
wykluczenie z grona znajomych

10. Co rozumiesz przez pojęcie „bezpieczeństwo w Internecie”?

11. Czy korzystając z Internetu, w tym z serwisów społecznościowych, podajesz swoje prawdziwe dane osobowe?12. Zaznacz z których form komunikacji oraz wypowiedzi, korzystasz w świecie wirtualnym?

blog
fora internetowe
grupy dyskusyjne
portale społecznościowe
komunikatory internetowe

13. Czy wiesz w jaki sposób można chronić swoje dane osobowe w Internecie?


14. Czy jesteś zainteresowana/y podniesieniem swoich kompetencji w zakresie bezpieczeństwa internetowego?
15. Co chciałbyś wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci?

16. Czy według Ciebie uczniowie naszej szkoły mają wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby skutecznie bronić się przed zjawiskiem cyberprzemocy?
17. Czy zauważasz potrzebę przeprowadzenia zajęć dla uczniów dotyczących następujących kwestii:

TAK NIE
Cyberprzemoc
Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych
Prawo autorskie
Ochrona danych osobowych

18. Czy zauważasz potrzebę przeprowadzenia zajęć dla rodziców dotyczących następujących kwestii:

TAK NIE
Cyberprzemoc
Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych
Prawo autorskie
Ochrona danych osobowych

19. Czy zauważasz potrzebę zwiększenia kompetencji nauczycieli w zakresie:

TAK NIE
Cyberprzemoc
Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych
Prawo autorskie
Ochrona danych osobowych

20. Jak często korzystasz z:

codziennie kilka razy w tygodniu raz w tygodniu lub rzadziej
Komputera
Internetu
Portali społecznościowych
Komunikatorów internetowych
Gier on-line

21. Jakie urządzenia wykorzystujesz do:

komputer tablet telefon
Pracy
Nauki
Rozrywki
Portali społecznościowych
Komunikacji internetowej
Gier on-line