Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam poznać Twoje zdanie na temat narkotyków i problemów, które wiążą się z zażywaniem. Ankieta jest anonimowaw - zależy nam na szczerych odpowiedziach.

Zespół ds. ewaluacji

logo

1. Jestem Uczniem klasy:

2. Jak często grasz na komputerze?

3. Jak często uprawiasz sport?

4. Jak często czytasz książki dla przyjemności?

5. Jak często wychodzisz z przyjaciółmi wieczorem?

6. Ile pieniędzy zwykle tygodniowo wydajesz na swoje potrzeby bez kontroli ze strony rodziców?

7. Jak oceniasz swoje stosunki z matką?

8. Jak oceniasz swoje stosunki z ojcem?

9. Czy poniższe stwierdzenia odnoszą się do Ciebie?

Skala
Moi rodzice określili ściśle zasady, co ja mogę robić w domu
Moi rodzice wiedzą z kim spędzam wieczory
Moi rodzice wiedzą, gdzie spędzam wieczory
Mogę łatwo otrzymać wsparcie emocjonalne od matki
Mogę łatwo otrzymać wsparcie emocjonalne od ojca
Mogę łatwo otrzymać wsparcie emocjonalne od przyjaciela

10. Czy reguły, które ustalają Twoi rodzice są dla Ciebie ważne?

11. Na ile jesteś zadowolony ze swoich stosunków z przyjaciółmi

12. Czy uważasz, że w Twojej klasie jest wielu uczniów, którzy odnoszą się do Ciebie w sposób lekceważący?

13. Czy uważasz, że w Twojej klasie jest wielu uczniów, którzy odnoszą się do Ciebie w sposób sprawiający Ci przykrość?

14. Czy uważasz, że siłą można rozwiązać konflikt?

15. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyłeś przemocy (bójka, atak słowny) ze strony kolegów czy koleżanek ze szkoły?

16. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozpocząłeś bójkę lub brałeś w jakiejś udział?

17.Czy uważasz, że jesteś pewny siebie?

18.Czy w szkole są jasno określone zasady postępowania?

19.Czy stostujesz się do tych zasad?

20.Czy wychowawca przekazuje Wam wiedzę na temat środków psychoaktywnych(narkotyki, dopalacze itp.)?

21. Czy wiesz czym są narkotyki?

22. Wskaż, która z poniższych definicji najlepiej opisuje narkotyki:

23. Czy wiesz czym są dopalacze?

24. Wskaż, która z poniższych definicji najlepiej opisuje dopalacze:

25. Skąd wiesz o narkotykach?

26. Skąd wiesz o dopalaczach?

27. Jaki jest Twój stosunek do osób zażywających narkotyki?

28. Jakie zdanie na temat narkotyków mają Twoi znajomi?

29. Jaki jest Twój stosunek do osób zażywających dopalacze?

30. Jakie zdanie na temat dopalaczy mają Twoi znajomi?

31. Czy wiesz jak pomóc osobie zażywającej narkotyki?

32. Którą z poniższych dróg wybrałbyś jako skuteczne narzędzie pomocy osobie zażywającej narkotyki?

33. Czy Twoim zdaniem sprzedaż i zażywanie dopalaczy powinno być zabronione?

34. Czy spotkałeś się w szkole z zachęcaniem do zażywania środków psychoaktywnych(narkotyków, dopalaczy, leków)?

35. Czy brałeś kiedyś narkotyki?

36. Jeśli tak, jakie?

37. Czy brałeś kiedyś dopalacze?

38. Jeśli tak, jakie?

39. Czy któryś z Twoich znajomych bierze narkotyki?

40. Jak w skali 1-4 oceniasz łatwość dostępu do następujących środków:

Środek Skala
1 2 3 4
Marihuana lub haszysz
Dopalacze w formie suszu (mocarz, kokolino, sqn)
Ecstasy (piguła, drops)
LSD
Mefedron
Amfetamina
Kokaina
Heroina

41. Czy ktoś kiedykolwiek proponował ci narkotyki?

42. Czy ktoś z Twojego najbliższego otoczenia bierze narkotyki?

43. Czy zdarza Ci się oglądać filmy, które są przeznaczone dla dorosłych?

44. Czy znasz zasady panujące w szkole?

45. Czy wychowawca jasno określił zasady panujące w szkole

46. Czy zawsze przestrzegasz ustalonych reguł?

47. Czy uważasz, że jesteś szczęśliwy?

48. Czy sądzisz, że Twoi koledzy i koleżanki cię lubią?

49. Czy wśród swoich kolegó i koleżanek udaje Ci się pokazać Twoje umiejętności i mocne strony?

50. Jak często zdarza Ci się popadać w konflikty z innymi osobami?

51. Czy są osoby w klasie, które Ci dokuczają?

52. Jak spędzasz wolny czas?

53. Mają pasją jest: