Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

ul. Trzebnicka 4, 56-300 Milicz, tel.fax 713840350

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Odbiór świadectw kwalifikacji w zawodach

Drukuj PDF

Odbiór świadectw kwalifikacji w zawodach dla uczniów klas trzecich technikum oraz klas trzecich zawodowych w zawodzie sprzedawca i kucharz będzie możliwy
29 sierpnia w godzinach od 9.00 do 14.00

 

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym - terminy

Drukuj PDF

Egzamin pisemny (matematyka) odbędzie się 23 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu (duża sala gimnastyczna, 64).
Zdający powinni stawić się w szkole o godz. 8:15 z dowodem tożsamości.

Ustny egzamin poprawkowy (język angielski) odbędzie się 24 sierpnia o godz. 8:15
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Miliczu.

 

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym

Drukuj PDF

Do egzaminu poprawkowego przystąpić mogą absolwenci, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2016 r., zaś część ustna – między 24 a 26 sierpnia 2016 r.
Absolwenci, którzy mogą przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym do 12 lipca 2016 r. (dodatkowe informacje i druki oświadczeń w sekretariacie szkoły).

 

Zdawalność matur

Drukuj PDF

Matura w naszym technikum (jak zwykle) lepiej niż w województwie i Polsce!

Zdawalność w technikum w ZS wyniosła w tym roku 70,9% (68,6% w powiecie milickim, 62,6% w województwie). Natomiast w LO- 83,3% przy 82,5% w powiecie milickim, 84,8% na Dolnym Śląsku. W Zespole Szkół do egzaminu maturalnego przystąpiło 67 tegorocznych absolwentów- 55 w technikum i 10 w liceum. Nie zdało 18 (16 w T i 2 w LO). 12 osobom przysługuje egzamin poprawkowy

 

Odbiór świadectw maturalnych

Drukuj PDF

Wydawanie świadectw dojrzałości

i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego
przeprowadzonego w maju i w czerwcu 2016 r.
będzie miało miejsce 5 lipca od godziny 11:00 w sali nr 5.

 

Zakończenie roku

Drukuj PDF

24 czerwca zakończyliśmy rok szkolny i tradycyjnie dyrektor Ryszard Lech wręczył nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i świadectwa z biało-czerwonym paskiem wyróżniającym się uczniom Zespołu Szkół.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: z kl. I technikum ekonomicznego Aleksandra Tyczyńska (śr. 5,10), Katarzyna Kubinka (4,76), z kl. I technikum informatycznego Jowita Gierlik (4,86), z kl. I technikum hotelarstwa i rybactwa śródlądowego Maria Durkacz (4,80), z kl. II technikum informatycznego Jakub Dajczman (4,85), Patryk Marciniak (5,23), Dawid Pasieczny (4,77), z kl. III technikum informatycznego Antkowiak Krystian (5,24), Alan Moczulski (5,00), Dariusz Olejniczak (4,88), Michał Waleński (4,82), z kl. III technikum ekonomicznego i rybactwa śródlądowego Katarzyna Antkowiak (5,17), Monika Kolasa (4,94), Monika Rzepka (4,94), Marcelina Płóciennik (4,89), Beata Okniańska (4,78), Natalia Jędroszka (4,75) i z kl. III technikum hotelarstwa Katarzyna.Bielicka (4,86). Wręczono także nagrody uczniom, którzy reprezentowali szkołę na przestrzeni całego roku szkolnego na różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych. (Fotorelacja GM)

Pożegnano także czworo nauczycieli, którzy wraz z końcem roku opuścili szkołę: Jacka Bucherta, Elwirę Patkowską, Dorotę Sromek i Józefa Tarkę.

 

23 czerwca bez zajęć dydaktycznych

Drukuj PDF

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2015/2016 dyrektora Zespołu Szkół z dnia 18 września 2015 r.
dzień 23 czerwca 2016 jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w klasach liceum, technikum oraz wielozawodowych.
Dla młodzieży, która zechce w tym czasie przebywać w szkole,
zostaną zorganizowane zajęcia w świetlicy, salach gimnastycznych i siłowni.
Czynny będzie również „Orlik” – od 10.00 do 20.00.

 

17 czerwca - organizacja pracy

Drukuj PDF

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2015/2016 dyrektora Zespołu Szkół z dnia 18 września 2015 r.
dzień 17 czerwca 2016 jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w klasach liceum, technikum oraz wielozawodowych.
Dla młodzieży, która zechce w tym czasie przebywać w szkole,
zostaną zorganizowane zajęcia w świetlicy, salach gimnastycznych i siłowni.
Czynny będzie również „Orlik” – od 10.00 do 20.00.

 

XVI PKMI

Drukuj PDF

Alan Moczulski i Rafał Szymanowski - uczniowie klasy 3 technikum informatycznego, reprezentowali w tym roku nasza szkołę na Powiatowym Konkursie Młodych Informatyków organizowanym już po raz szesnasty przez ILO w Miliczu.

 

Więcej…
 

Prace Młodzieżowej Rady Powiatu

Drukuj PDF

19 maja w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się seminarium pt. "Wolność", zorganizowane przez Młodzieżowa Radę Miejską w Miliczu. Seminarium poświęcone było tematowi zagrożeń i szans jakie niosą ze sobą nowe technologie informatyczne.

 

Więcej…
 

Odbiór dyplomów technika

Drukuj PDF

Od 30 maja absolwenci, którzy zdali egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w swoim zawodzie,
mogą odbierać dyplomy technika w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 do 14.00

 


Strona 1 z 6